0

Farby do metalu

Emalia chlorokauczukowa połysk Tikkurila Everal Extra

Emalia chlorokauczukowa połysk Tikkurila Everal Extra
ocenaocenaocenaocenaocena
Cena: 37,00 PLN netto
Producent: TIKKURILA
Indeks:
Status: dostępny od zaraz
Wysyłka: 25,00 PLN (przedpłata) 29,00 PLN (pobranie)
Opakowanie:

Opis produktu

 

Emalia chlorokauczukowa modyfikowana środkami antykorozyjnymi.

Tworzy elastyczne, dekoracyjno ochronne powłoki z połyskiem, odporne na działanie warunków atmosferycznych. Wykonywana  w kolorach.

W przypadku konkretnego Państwa koloru( RAL, NCS) prosimy o wysłanie zapytania do naszej firmy, jaki będzie dodatkowy koszt pigmentu.

 

 

Przykłady zastosowania.

         Emalia przeznaczona jest do malowania powierzchni metalowych, metalowych ocynkowanych i konstrukcji stalowych oraz elementów betonowych i drewnianych.

 

DANE TECHNICZNE.

Kolory 

Biały i kolory z kart kolorów Tikkurila, NCS i RAL

 

Wydajność.   

 

Do 15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu.

Nakładanie: pędzel, natrysk pneumatyczny lub hydrodynamiczny.

Występuje w opakowaniach:

 

INSTRUKCJE STOSOWANIA

Nakładanie

         Przed malowaniem emalię dokładnie wymieszać i nanosić 2-3 warstwy przy użyciu pędzla, natrysku pneumatycznego lub hydrodynamicznego. Do natrysku emalię można rozcieńczyć ksylenem do wymaganej lepkości dodając maksymalnie 25% objętościowych rozcieńczalnika

Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)

Kat. A/i. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. - 500 g/l.

Produkt zawiera poniżej 500 g/l LZO.

 

BEZPIECZEŃSTWO

 

         Zawiera: ksylen Produkt łatwopalny. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą. Działa drażniąco na skórę. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Zawiera oksym butan-2-onu i sól kobaltową. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie wprowadzać do kanalizacji. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Everal Extra 80 - karta techniczna 

OCHRONA ŚRODOWISKA I USUWANIE ODPADÓW

         Resztki płynnego produktu należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku lub unieszkodliwienia.

 

 

Wykonujemy farby barwione z następujacych wzorników kolorystycznych ( w farbach barwionych dodatkowo płatny jest pigment barwiacy):

RAL

NCS

Tikkurila Symphony

Komentarze
Ten produkt nie posiada jeszcze komentarzy

Produkty polecane


Kontakt ze sklepem