0

Farby elewacyjne

Farba elastomerowa Finngard Elastomeric Tikkurila elewacyjna

Farba elastomerowa Finngard Elastomeric Tikkurila elewacyjna
ocenaocenaocenaocenaocena
Cena: 91,00 PLN netto
Producent: TIKKURILA
Indeks:
Status: dostępny od 7 do 14 dni
Wysyłka: 25,00 PLN (przedpłata) 29,00 PLN (pobranie)
Opakowanie:

Opis produktu

Fingard Elastomeric jest wodorozcieńczalną, elastomerową farbą elewacyjną mostkującą włosowate i skurczowe rysy podłoża.

Farba produkowana jest na bazie trwale elastycznej dyspersji akrylowej, dzięki czemu wykazuje wysoką elastyczność w całym zakresie temperatur (dodatnich i ujemnych), panujących w zewnętrznej ekspozycji. Tworzy elastyczne powłoki malarskie, bardzo odporne na działanie czynników klimatycznych, charakteryzujące się niską wodochłonnością, paroprzepuszczalnością, doskonałą przyczepnością do podłoża oraz wysoką trwałością koloru. Zawartość specjalnych włókien zbrojących w recepturze farby wpływa na wysoką wytrzymałość mechaniczna powłoki.

Wzornik kolorów.

Zastosowanie: Dekoracyjno-ochronne malowanie elewacji oraz ścian wewnętrznych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej z obecnymi rysami włosowatymi i skurczowymi podłoża o szerokości do 1mm. Produkt przeznaczony do powlekania tradycyjnych wypraw wapienno-cementowych i cementowych, cienkowarstwowych tynków mineralno-polimerowych i akrylowych (z wyjątkiem faktury kornikowej), betonu, jak również do renowacji powłok dyspersyjnych. Nie stosować do malowania obiektów z problemami wilgotnościowymi, np. podciąganiem kapilarnym wód gruntowych przez ścianę. Produkt nie jest polecany do malowania podłoży z gładzi szpachlowych (gipsowych lub dyspersyjnych) .

Instrukcja stosowania

Warunki nakładania:

Powierzchnie niemalowane:

Elewacje - Powierzchnie nowych podłoży betonowych, wypraw cementowo-wapiennych i cementowych malować po 4 tygodniach sezonowania, przy czym zalecany przedział czasowy w przypadku nowo wzniesionych budynków to okres po upływie pierwszego sezonu grzewczego, umożliwiający odparowanie tzw. wilgoci konstrukcyjnej. Bezwzględnie usunąć zalegający na powierzchni brud, wszystkie tłuste plamy, odspojone fragmenty podłoża oraz wykwity solne. Jeżeli to możliwe, zmyć cała płaszczyznę elewacji wodą pod wysokim ciśnieniem, a w przypadku mocno skredowanych podłoży zastosować piaskowanie pneumatyczne. Szkliste powierzchnie należy mechanicznie zszorstkować. Ewentualne nierówności i rysy przeznaczonego do malowania podłoża szersze niż 1mm wyrównać zaprawą zbliżoną składem do oryginalnie użytej lub odpowiednią elastyczną masą wypełniającą (przeznaczoną do malowania). Występujące na powierzchni algi, porosty i grzyby należy usunąć stosując odpowiednie preparaty. Podłoże należy zagruntować odpowiednia farbą gruntującą Fingard Nanoprimer (barwioną na kolor zbliżony do odcienia farby Fingard Elastomeric).
Wnętrza - podłoże przygotować w sposób analogiczny do przedstawionego powyżej, następnie zagruntować farbą gruntującą OPTIVA GRUNT.

Powierzchnie uprzednio malowane:
Elewacje - usunąć zalegający na powierzchni brud, wszystkie tłuste plamy, tłuszczące się powłoki malarskie odspojone fragmenty podłoża oraz wykwity solne. Jeżeli to możliwe, zmyć cała płaszczyznę elewacji wodą wysokim ciśnieniem, a w przypadku mocno skredowancyh podłoży zastosować piaskowanie pneumatyczne. Szklieste powierzchnie należy mechanicznie zszorstkować. Ewentualne nierówności i rysy przeznaczonego do malowania podłoża szersze niż 1 mm wyrównać zaprawą zbliżoną składem do oryginalnie użytej lub odpowiednią elastyczna masę wypełniającą (przeznaczoną do malowania). Występujące na powierzchni algi porosty i grzyby należny usunąć stosując odpowiednie preparaty. Tak przygotowaną elewację zagruntować farbą gruntującą Finngard Nanoprimer (barwioną na kolor zbliżony do odcienia farby Fingard Elastomeric)
Wnętrza - podłoże przygotować w sposób analogiczny do przedstawionego powyżej, następnie zagruntować farbą gruntującą Optiva Grunt.
UWAGA: W przypadku renowacji starych powłok malarskich wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.

Nakładanie: Podłoże przeznaczone do malowania musi być nośne, suche i czyste. FINNGARD ELASTOMERIC nanosić nie wcześniej niż po 16 godzinach do gruntowania FINNGARD NANOPRIMER lub OPTIVA GRUNT. Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać. Produkt aplikować jednokrotnie, grubą warstwą za pomocą pędzla lub wałka w ilości 300-400 g/m2 (co odpowiada zużyciu 3,3-4,5 m2/l), tak aby uzyskać jednolitą ciągłą i gładką powłokę. Można stosować dwuwarstwowy system malowania (zapewniając zużycie 3,3-4,5 m2/l łącznie dla 2 warstw) przy zachowaniu min 16-godzinnego odstępu czasowego pomiędzy nanoszeniem kolejnej powłoki. Pracować metodą "mokre na mokre" unikając powstania śladów od użytego narzędzia malarskiego. Przerwy techniczne zaplanować na krawędziach ścian i w narożnikach budynków.
Nie nanosić Fingard Elastomeric na powłoki wapienne i klejowe.

Warunki atmosferyczne podczas i po aplikacji:
Prace malarskie prowadzić przy temperaturze powietrza i podłoża nie niższej niż 5 stopni C. Nie malować przy bezpośrednim nasłonecznieniu, przy wilgotności względnej powietrza wyższej niż 80%, podczas opadów atmosferycznych, lub gdy zachodzi ryzyko wystąpienia przymrozków. Optymalne warunki atmosferyczne podczas wykonywania prac malarskich :+20 stopni C i wilgotność względna powietrza 55%.
Należy zapewnić ochronę naniesionej na powierzchnię podłoże powłoki malarskiej przed działaniem opadów atmosferycznych przez okres co najmniej 48 godzin w optymalnych warunkach temperaturowo - wilgotnościowych (wymienionych powyżej). Przedział ten w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i niższych temperaturach powietrza oraz podłoża powinien ulec znacznemu wydłużeniu nawet do 7 dni.

Uwagi i zalecenia
Zaleca się łączenie stosowanie systemu - farby elewacyjne FINNGARD ELASTOMERIC i grunt FINNGARD NANOPRIMER lub OPTIVA GRUNT. Nie stosować innych gruntów z rodziny Finngard.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku nakładaniu farby w zbyt cienkiej warstwie (niezgodnie z zakładanym zużyciem), w przypadku aplikacji na podłoże z rysami szerszymi niż określona powyżej, graniczna wartość oraz w sytuacji jej użycia na zawilgoconych podłożach. Farba nie może służyć mostkowaniu rys dynamicznych i konstrukcyjnych. Nie stosować na powierzchniach poziomych, narażonych na długotrwałe działanie wilgoci i śniegu.

Malowanie: Przed przystąpieniem do malowania należy zakolorować dostateczną ilość farby z jednej partii produkcyjnej, w celu uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniach powłoki malarskiej.
Producent nie odpowiada na złą jakość wymalowań w przypadku nieprzestrzegania podanych zaleceń.

Zaleca się użycie narzędzi malarskich ANZA

Czyszczenie narzędzi: Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac.

Poradnik malowania elewacji.

Karta techniczna

Komentarze
Ten produkt nie posiada jeszcze komentarzy

Kontakt ze sklepem