0

Farby elewacyjne

Farba gruntująca Finngard Nanoprimer elewacyjna 9L

Farba gruntująca Finngard Nanoprimer elewacyjna 9L
ocenaocenaocenaocenaocena
Cena: 170,00 PLN 138,21 PLN netto
Producent: TIKKURILA
Indeks:
Status: dostępny od 7 do 14 dni
Wysyłka: 25,00 PLN (przedpłata) 29,00 PLN (pobranie)
Opis produktu

Wodorozcieńczalna, dyspersyjna farba gruntująca z systemem NANO PRIMING TECHNOLOGY. Zastosowanie tego innowacyjnego rozwiązania polega na użyciu dwóch dyspersji akrylowych o różnych rozmiarach cząsteczek; jednej o rozmiarach nanometrycznych. Dzięki temu farba gruntująca doskonale penetruje, wypełnia i zakotwicza się w porach podłoża. Wzmacnia jego strukturę, ogranicza i wyrównuje chłonność, scala kolorystycznie, poprawia przyczepność farby elewacyjnej i izoluje powłokę nawierzchniową od wpływu czynników z podłoża. FINNGARD NANOPRIMER w poważnym stopniu ogranicza zużycie farby elewacyjnej.
Przykłady zastosowania: Gruntowanie elewacji budynków: tradycyjne wyprawy wapienno-cementowe i cementowe, cienkowarstwowe tynki mineralno-polimerowe, akrylowe i beton. Grunt może służyć do renowacji powłok dyspersyjnych.

Instrukcja stosowania

Warunki nakładania: Podłoże przeznaczone do gruntowania musi być nośne, suche i czyste. Prace prowadzić przy temperaturze powietrza i podłoża nie niższej niż +5°C i wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 80%. Unikać deszczu, bezpośredniego nasłonecznienia i wiatru. Optymalne warunki: +20°C i wilgotność względna powietrza 55%.

Przygotowanie: Powierzchnie nowych podłoży betonowych, wypraw cementowo-wapiennych i cementowych gruntować po 4 tygodniach sezonowania. Należy usunąć zalegający na powierzchni brud, tłuste plamy, odspojone fragmenty podłoża, łuszczące się powłoki malarskie oraz wykwity solne. Jeśli to możliwe zmyć całą powierzchnię wodą pod wysokim ciśnieniem a skredowane podłoża wypiaskować.

Gruntowanie: Przed przystąpieniem do gruntowania produkt należy dokładnie wymieszać. Nanieść jednokrotnie pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Pracować metodą ,,mokre w mokre". Celem uniknięcia różnic w odcieniu powłoki, do malowania całej ściany/podziału architektonicznego stosować grunt z jednej partii produkcyjnej W przypadku konieczności użycia produktu z różnych partii, wymieszać je przed użyciem.

Malowanie ubytków: Ubytki podłoża wypełnić zaprawą zbliżoną składem do pierwotnie użytej. W przypadku renowacji malowanych wcześniej powierzchni wykonać odpowiednią próbę.

Malowanie: Farbę elewacyjną z rodziny FINNGARD nanosić nie wcześniej niż po 16 godzinach od gruntowania. Nie nakładać na powierzchnie poziome, powłoki wapienne i klejowe. Zaleca się łączne stosowanie systemu - farby elewacyjnej i gruntu marki Tikkurila.
Przed zastosowaniem produktu zapoznać się z treścią karty technicznej.

Czyszczenie narzędzi: Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.

Technologia nano w farbach elewacyjnych.

Poradnik malowania elewacji Tikkurila.

Karta techniczna

Komentarze
Ten produkt nie posiada jeszcze komentarzy

Klienci którzy kupili ten produkt, kupili również


Kontakt ze sklepem