0

Farby elewacyjne

Grunt krzemianowy - preparat do farby silikatowej

Grunt krzemianowy - preparat do farby silikatowej
ocenaocenaocenaocenaocena
Cena: 75,00 PLN netto
Producent: TIKKURILA
Indeks:
Status: dostępny od 7 do 14 dni
Wysyłka: 25,00 PLN (przedpłata) 29,00 PLN (pobranie)
Opakowanie:

Opis produktu

FINNGARD SILICATE PRIMER

45
 
RODZAJ Krzemianowy preparat do gruntowania
OPIS Wodorozcieńczalny, nieorganiczny preparat do gruntowania powierzchni zewnętrznych, stosowany przed aplikacją farby Finngard Silicate Paint.
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA Preparat stosuje się do gruntowania powierzchni betonowych oraz tynków mineralnych. Może być również stosowany na podłożach uprzednio malowanych farbą wapienną lub krzemianową. Nie jest zalecany do powierzchni malowanych wcześniej farbami organicznymi, chyba że cała powłoka organiczna zostanie dokładnie usunięta.

DANE TECHNICZNE
Kolory Transparentny.
Wydajność

4-6 m²/l przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność uzależniona jest od wielu czynników, takich jak chłonność, porowatość podłoża oraz metoda aplikacji.

Nakładanie Wałek, pędzel

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Nakładanie Porowate oraz chłonne podłoża należy zagruntować dwiema warstwami podkładu FINNGARD SILICATE PRIMER, rozcieńczonego 1:1 z czystą wodą, stosując metodę „mokro na mokro” i używając pędzla lub wałka. Twarde i mało chłonne podłoża zagruntować jedną warstwą podkładu FINNGARD SILICATE PRIMER zmieszanego z FINNGARD SILICATE PAINT w stosunku 1:2. Ze względu na korozyjne działanie podkładu krzemianowego zaleca się dokładne zabezpieczone wszelkich powierzchni, które nie są przeznaczone do malowania, wyłącznie ze szkłem i metalem. Zaleca się użycie narzędzi malarskich firmy ANZA.

BEZPIECZEŃSTWO Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Działa drażniąco na skórę. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Karta charakterystyki dostępna na życzenie Klienta. Finngard Silicate Primer - karta techniczna
 
OCHRONA ŚRODOWISKA I USUWANIE ODPADÓW Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku.

 

Komentarze
Ten produkt nie posiada jeszcze komentarzy

Kontakt ze sklepem